Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.3.2016

Extramurální akce v kostele

Dne 10. 02. 2016 na popeleční středu se uskutečnila extramurální akce ve farním kostele v Lysé nad Labem. Extramurální akce se zúčastnili 3 odsouzení s dozorové části věznice za doprovodu speciální pedagožky a vězeňského kaplana.

V Bohoslužbě slova pan kaplan všechny poprosil: „Boží slovo nás vyzývá, že se máme obrátit k Bohu celým svým srdcem. Celé srdce uvolnit pro lásku. Láska se nám zdá těžká, ale jiná cesta ke spáse neexistuje. Jen když své srdce očistíme od všech opačných postojů, když dovolíme Bohu, aby On sám v nás jednal, pak se v srdci spojíme s tou nesmírnou láskou, která nás stvořila, která nás vykupuje a posvěcuje. Možná je to jen jeden člověk, jehož nemilujeme a možná si to umíme i spravedlivě odůvodnit. A přece tato jedna neláska z naší strany brání, aby skrze naše lidské srdce mohl proudit životodárný Boží Dech, Duch svatý “.

Bůh nás ústy proroka Joela vyzývá: „Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.“

Litujme každou nelásku, která se zmocnila našich bytostí a prosme Boha, aby se vrátil do našeho srdce, aby nám nikdo a nic nebylo lhostejné.

Požehnané postní období přeje.
kaplan