Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
11.3.2017

Extramurální akce s kaplanem

Dne 1. 3. 2017 byla realizována extramurální akce s deseti ostrahovými odsouzenými za účelem návštěvy bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem u příležitosti zahájení čtyřicetidenní postní doby a přípravy na nejdůležitější událost roku – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid (Jer 6, 16).“

Ztišit se, obrátit se a roztrhnout své srdce by mělo být smyslem a náplní následujících čtyřiceti dní. Postní období je tou nejpříhodnější dobou k novému duchovnějšímu putování do Otcova domu po cestě pravdy, která je naším životem (srov. Jan 14, 6). Obraťme se tedy, čiňme pokání a věřme evangeliu.

kaplan