Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.3.2016

Ekumenická bohoslužba

Po týdnu modliteb za jednotu křesťanů, se dne 26. 01. 2016, ve Věznici Jiřice konala Ekumenická bohoslužba Slova ve vězeňské kapli. Účastnili se paní farářka Kateřina Rozkovcová (ČCE) a za Křesťanské sbory kazatel pan Petr Plaňanský. Kazatelem Božího Slova byl též pan Jan Drápal (zakladatel KS).

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“, je mnoho těch, kteří jsou horliví při modlitbě a bohoslužbě a ukládají svému tělu mnoho půstů a odříkání, pohoršují se však pro jediné slůvko, které se zdá působit bezpráví jejich já, nebo pro nějakou věc, kterou jim někdo vezme a ihned se nad tím rozčilují. Ti nejsou chudí v duchu; neboť kdo je skutečně chudí v duchu, nenávidí sám sebe a miluje i ty, který ho udeří do tváře.“

Je potřeba připomenout, že jednota křesťanů není pouhá hezká myšlenka, ale snaha některých z nás, ale touha a vůle našeho společného Pána Ježíše Krista, vyjádřená modlitbou, se kterou se obrací k Otci: “aby všichni byli jedno… aby svět uvěřil” (Jan 17,21). Je tedy povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus. Bůh nás vyzývá ke smíření a svátosti. Obraťme tedy své smyšlení, srdce i tělo, abychom mohli přijmout milost smíření na cestě ke svatosti.

Požehnání: Hospodin, náš Bůh, ať vám žehná a chrání vás, ať naplní vaše srdce vlídností a vaši duši radostí. Amen.

kaplan