Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.12.2019

Apoštolský nuncius v české republice na návštěvě Věznice Jiřice.

JIŘICE 13. listopadu (VSČR) – Dne 13. 11. 2019, na slavnost svaté Anežky České ,  Věznici Jiřice navštívil apoštolský nuncius Jeho excelence Mons. Charles D. Balvo.  Po úvodním setkání s panem ředitelem plk. Mgr. Petrem Sukem a představení věznice a všech projektů, se pan nuncius podíval do výrobních hal, kde se v areálu věznice vyrábí nábytek. Po prohlídce věznice,   následovala mše svatá a následovalo Křeslo pro hosta, kterého se zúčastnili nejen odsouzení zapojení do projektu „Oddílů s rozšířeným programem o pastorační a psycho spirituální péči“, ale také odsouzení zařazení do standardního výkonu trestu a část odborného personálu.

V odpoledních hodinách navštívil unikátní,  pilotní projekt „Otevřenou věznici“ ojedinělí projekt, kde  vedoucí  pí. Mgr. Hana Prokopová představila tento projekt. Tady je možné hovořit o větším podílu individuálního zacházení s odsouzenými ve smyslu využití jejích stráveného času, který je společně s dalšími cílenými aktivitami programu zacházení zejména k posilování protektivních faktorů, prosociálního chování odsouzených a k jejich přípravě na plynulý přechod do občanského života po jejich propuštění na svobodu.