Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR), Věznice Jiřice

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu VS ČR najdete zde.
Organizační struktura Věznice Jiřice zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

504143881/0710 – pro ostatní platby
6015-504143881/0710 – pro platby určené odsouzeným

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. písemně na adrese organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizace
  5. Ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Její organizační jednotky nejsou povinnými subjekty dle tohoto zákona.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
  3. písemně na adrese organizace
  4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  5. prostřednictvím datové schránky organizace

10. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

12. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

13. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů aplikovaných ve Vězeňské službě ČR