Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
Stav k 15. 10. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19879 1645 98 1732 21788
Počet obviněných 1665 124 26 491 1789
Počet chovanců 80 7 N/A 3 87
počet odsouzených 18134 1514 72 1222 19648
S ostrahou nízký 830 194 N/A 59 1024
S ostrahou střední 5287 649 N/A 257 5936
S ostrahou vysoký 10958 630 N/A 779 11588
Se zvýšenou ostrahou 994 34 N/A 122 1028
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48