Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
16.6.2020

Extramurální aktivity

V měsíci červnu, po rozvolnění opatření přijatých v rámci pandemie COVID-19, byla zahájena již dlouho připravovaná brigáda v rámci extramurálních aktivit pro odsouzené ze Specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek, a to v Domě s pečovatelskou službou v Horním Slavkově. Extramurální aktivity se zúčastňují odsouzení, kteří byli vybráni komisí ředitele věznice na základě splnění stanovených kritérii. Odsouzení tak smysluplně tráví čas pomocí seniorům a zdravotně postiženým lidem, kteří by vzhledem k jejich věku nebo zdravotnímu handicapu, samostatně tuto činnost nezvládli.

Paní ředitelka vyjádřila velké poděkování za pracovní aktivity, které se uskutečňují pod dohledem odborných zaměstnanců za účelem zvelebování prostranství domu s pečovatelskou službou. Jedná se zejména o sekání a hrabání travnatých ploch, čištění květinových záhonů a provádění drobných údržbářských prací.