Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace k balíčkům pro odsouzené

Odsouzený má právo 2x ročně na přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnost 5 kg. Je možno jej zaslat poštou.

Balíček nesmí obsahovat věci, které jsou v rozporu s účelem výkonu trestu:

 • Cennosti
 • Peníze
 • Zbraně a střelivo
 • Mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku
 • Záznamovou a výpočetní techniku a její součásti
 • Návykové látky, včetně rostlin nebo chemikálií k jeho přípravě, jedy
 • Výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy
 • Léčiva
 • Alkoholické nápoje (včetně piva)
 • Výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky
 • Výrobky ve skleněném obalu
 • Potraviny podléhající rychlé zkáze
 • Výrobky v tlakových nádobách (spreje)
 • Tiskovina nebo materiály propagující etnickou, rasovou náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva.
 • V případě zaslání výše uvedených nepovolených věcí, budou tyto odeslány na náklady příjemce balíčku zpět odesílateli, popřípadě budou předány příslušným orgánům činným v trestním řízení k dalšímu opatření.