Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Legislativa

Základní právní předpisy týkající se výkonu trestu odnětí svobody a souvisejících činností naleznete zde.

Podávání informací o vězněných osobách

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, v platném znění, stanoví v § 2, že Vězeňská služba ČR vede evidenci osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody na území ČR.

Návštěvy odsouzených ve věznici

Vstup do věznice je povolen v případě oprávněného zájmu osoby na základě platného občanského průkazu, služebního průkazu nebo jiného osobního průkazu, z něhož je zřejmý výkon funkce opravňující pro vstup do objektů Vězeňské služby a ze kterého lze věrohodně ověřit totožnost vstupující osoby.

Informace k balíčkům pro odsouzené

Odsouzený má právo 2x ročně na přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnost 5 kg. Je možno jej zaslat poštou.

Nástupní oddělení

Po přijetí do věznice se nově přijatí odsouzení ubytují odděleně od ostatních odsouzených, a to v nástupním oddělení. Délka pobytu na tomto oddělení zpravidla nepřevyšuje dva týdny.

Výstupní oddělení ve věznici

Výstupní oddělení ve zdejší věznici realizuje svou činnost v souladu se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody.