Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.1.2019

Zástupce společenství „Anonymní alkoholici“ navštívil věznici

23.1.2019, Horní Slavkov

Spolupráce věznice s AA (Anonymními alkoholiky)

 

V prosinci loňského roku odborní zaměstnanci specializovaného oddělení domluvili na pořádaném semináři spolupráci se společenstvím Anonymní alkoholici z Hradce Králové, pobočka Mariánské Lázně. V první polovině ledna 2019 sekretář AA František Fox zrealizoval na oddíle SpO/C4 první setkání. Seznámil odsouzené s tím, jak  společenství funguje a vyprávěl část svého životního příběhu. Uvedl, že i on sám je  12 let po klinické léčbě. Pro pana Františka je velmi důležité, že může své příběhy předávat, a tak být nápomocný těm, kteří chtějí svou závislost přijmout, naučit se s ní žít a řešit ji. Na oddíl Spo/C4 bude docházet pravidelně jednou za dva týdny. Již v průběhu ledna budou realizována poradenství v jednotlivých skupinách na uvedeném oddíle. V únoru se uskuteční setkání na další ubytovně odsouzených a spolupráce bude rozšířena o jednu skupinu, která bude vytvořena odsouzenými z celé věznice. Na skupinách bude každý hovořit o své závislosti a svůj problém budou účastníci programu řešit pomocí 12 kroků AA.

 

Preambule AA:

„Anonymní alkoholici“ je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílí své zkušenosti, sílu a naději, že dokáží vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou institucí či jinou organizací. Nepřejí si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují, žádné vnější programy. Naším prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.“