Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
10.4.2019

Vzájemná spolupráce může mít svůj smysl

firmy a věznice spolupracují

Spolupráce firem s Věznicí Horní Slavkov probíhá úspěšně a přináší stále lepší výsledky

Zaměstnávání odsouzených osob v okolních firmách přineslo i přes počáteční nedůvěru mnoho pozitivního. Díky profesionálnímu přístupu zaměstnavatelských firem a organizací a vedení Věznice Horní Slavkov, ale i zaměstnanců při střežení pracujících odsouzených a i zodpovědnému přístupu samotných odsouzených, kteří mají zájem aktivně pracovat, je možné prokázat funkční zapojení např. i v takovém zařízení, jako jsou lázně zaměřené na dětskou a rodinnou klientelu, tedy Léčebné lázně Lázně Kynžvart.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou státní příspěvkovou organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jedná se o moderní lázeňské zařízení nacházející se v Karlovarském kraji na jihozápadním svahu Slavkovského lesa uprostřed tzv. českého lázeňského trojúhelníku.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart navázaly spolupráci s Věznicí Horní Slavkov již v roce 2016. V té době byly léčebným lázním přiděleny dotační prostředky na úpravu vnějšího lázeňského parku (konkrétně lokalita „Špičák“). Při nedostatku vlastních pracovních sil na samotnou realizaci akce a z důvodu časové tísně pro čerpání výše uvedené dotace, byli poprvé na tyto práce využiti odsouzení z Věznice Horní Slavkov. Léčebné lázně Lázně Kynžvart jim nabízí možnost práce v úseku údržby, kde jsou podle svých dovedností přidělováni k plnění jednotlivých úkolů. Kromě praktické výpomoci v činnostech jako jsou sezónní úklidové práce nebo obecně pomocné práce, jsou tito zaměstnanci využíváni i k řemeslným činnostem – zedníci, malíři, stavební dělníci, kuchaři atd.

Ne jinak je tomu i u městské organizace Technické služby města Horní Slavkov, kde odsouzení vykonávají úklidové a řemeslné práce v katastru města Horní Slavkov a kde je jejich pomoc neocenitelná. Časový horizont se dá rozdělit na tři pásma, zimní a letní údržba a přechodové fáze mezi nimi. Během zimní údržby velkou měrou pomáhají udržovat chodníky před občanským vybavením v provozuschopném stavu, kam se nedostane strojní údržba. Během  letní údržby s pomocí odsouzených probíhá údržba městské zeleně a parků.

Díky spolupráci s Věznicí Horní Slavkov při zaměstnávání odsouzených se zainteresovaným firmám dařilo realizovat mnoho náročných úkolů, na které by kvůli vlastním omezeným kapacitám musely najímat dodavatelské firmy, popřípadě by dosud nebyly vykonány. Například v Léčebných lázních Lázně Kynžvart to byla kompletní výmalba léčebných domů, vybudování dětského zázemí a rozšíření terasy v lázeňské kavárně Praha, opravy a údržba parkových cest, vybudování naučné stezky pro děti tzv. „Pohádkové cesty“, vybudování terasy u LD Balneo a oprava střechy garáže u LD Praha. V Horním Slavkově zase pomáhají odsouzení při úkolech v rámci údržby města či při realizovaných opravách a dalších akcích. V Léčebných lázních Lázně Kynžvart je i odpovídajícím způsobem zajištěn i dozor a bezpečnost klientů. V Horním Slavkově jsou zase zaměstnáváni odsouzení s tzv. volným pohybem, a prakticky každodenně sami dochází na pracoviště. Jsou nastavena jasná pravidla a ta jsou důsledně dodržována nejen samotnými odsouzenými, ale i zaměstnanci zúčastněných firem. Je možné konstatovat, že mnozí z klientů lázní nebo občanů Horního Slavkova ani neví, že s nimi nebo pro ně pracují odsouzení.

Zaměstnávání odsouzených v průběhu výkonu trestu odnětí svobody je významnou součástí zacházení s odsouzenými a je jedním ze základních pilířů postupné přípravy na propuštění odsouzených a jejich následné úspěšné reintegrace do společnosti. Na to navazujícím krokem je i možnost nástupu do pracovního poměru u těchto firem a organizací po ukončení trestu. V Léčebných lázních Lázně Kynžvart je přímo v místě pracoviště zajištěno ubytování pro takové zaměstnance s možností okamžitého nástupu do zaměstnání. Obdobně se s touto situací po zaměstnání bývalého odsouzeného musela vypořádat i firma Otavan Třeboň, a.s. Horní Slavkov zase nabízí možnost nájemního bydlení. Vzhledem k naprostému nedostatku pracovních sil na trhu práce v Karlovském kraji uzavřeli lázně od roku 2016 s bývalými odsouzenými z Věznice Horní Slavkov po jejich propuštění celkem 4 pracovní poměry na pozicích – řidič, kuchař a zedník. Dva z takto zaměstnaných pracují v lázních i dnes. U Technických služeb v Horním Slavkově pak pracují po propuštění dva a jsou zaměstnaní dodnes. Jeden na pozici provozního elektrikáře a druhý jako pracovník údržby města. U společnosti Otavan Třeboň, a.s. je to jeden. Tímto tak jmenované firmy, které s věznicí spolupracují při zaměstnávání odsouzených a dále i po jejich propuštění, napomáhají jejich pozitivnímu začleňování do společnosti.

Ne vždy je však vše tak růžové, jak se jeví. Pracovní návyky se musí někdy učit, někdy prohlubovat, problémy mohou vznikat s finanční gramotností, řada propuštěných se potýká s exekucemi apod. Mnohdy se tak propuštěným vězňům sama nabízí otázka, zda se jim vůbec vyplatí pracovat. Zde pak sehrává nezměnitelnou roli řada neziskových organizací, které bývalým vězňům pomáhají „s restartem“. Přesto je však v současné době možnost zaměstnat bývalé vězně opodstatněná, a to nejen z pohledu jejich začleňování do společnosti, ale i z pohledu firem samotných s ohledem na současný trh pracovních sil.

 

Ing. Jan Ludvík, MBA, ředitel organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart, p.o.,

Bc. Zdeněk Chlebuš, ředitel Technických služeb Horní Slavkov s.r.o.,

Ing. Lubomír Skála, Otavan Třeboň, a.s., člen představenstva a generální ředitel,

a vrchní rada, plk. Mgr. Radek Kutiš, ředitel Věznice Horní Slavkov