Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
20.3.2019

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje

Horní Slavkov, 20. 3. 2019

Dne 4. března 2019 se ve Věznici Horní Slavkov uskutečnilo na základě dohody výjezdní zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro otázky bezpečnosti kraje. Členové komise měli možnost seznámit se s prostředím, zajímali se o otázky zaměstnávání i ubytování odsouzených a při volné debatě s některými zaměstnanci si vyslechli i postřehy týkající se problematiky zajišťování výkonu trestu a střežení věznic. Při diskusi s ředitelem věznice byla projednána i oblast legislativní. V závěru jednání předsedkyně komise poděkovala za vlídné přijetí a připravenou prohlídku věznice a přislíbila k nastíněným tématům hledat možnosti jejich řešení.