Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky, Věznice Horní Slavkov

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu naleznete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde

5. Bankovní spojení

Příjmový účet: ČNB – pobočka Plzeň – 19-46330881/0710 (pro platby splátek nákladů výkonu trestu)
Účet sloužící k zasílání finančních prostředků vězněným osobám: ČNB – pobočka Plzeň – 6015-46330881/0710

Účet pro zasílání financí na telefonní kredit vězněným osobám: Česká spořitelna, č.ú.: 494 857 1359/0800; ze zahraničí: IBAN: CZ04 0800 0000 0049 4857 1359, BIC (SWIFT): GIBACZPX

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ 00212423

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace

Žádost lze doručit:

 1. osobně na podatelnu Generálního ředitelství VS ČR nebo doručením do vstupního objektu věznice ( v průběhu pracovní doby)
 2. písemně prostřednictvím České pošty, s.p., na adresu organizace
 3. prostřednictvím elektronické podatelny Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR ( slouží pro kvalifikovaná podání)
 4. prostřednictvím datové schránky věznice

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze doručit:

 1. osobně na podatelnu Generálního ředitelství VS ČR nebo doručením do vstupního objektu věznice (v průběhu pracovní doby) případně osobně tamtéž s doručením
 2. podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně prostřednictvím České pošty, s.p., na adresu organizace
 4. prostřednictvím elektronické podatelny Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR na adres elektronické podatelny ( slouží pro kvalifikovaná podání)
 5. prostřednictvím datové schránky věznice

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VS ČR

naleznete zde

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde

16. Výroční zpráva

Výroční zprávy od roku 2010 naleznete zde.

za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008

17. Veřejná zasedání soudu ve věznici

Okresní soud v Sokolově nařizuje ve věznici veřejná jednání. Máte-li tedy platný doklad totožnosti, můžete se jednání ve Věznici Horní Slavkov zúčastnit. Na hlavní vchod se dostavte v dostatečném předstihu z důvodu bezproblémového zajištění vstupu a aby nedocházelo k narušení jednání pozdním příchodem. Probíhá-li projednávání prostřednictvím tzv. videokonference, musíte se dostavit do jednací místnosti příslušného soudu, který projednání za pomoci videokonference nařídil. Informace o nařízených jednáních najdete  zde.

18. Veřejná vyhláška

Aktuálně není zveřejněna žádná veřejná vyhláška