Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Zákon ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zprávu za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zprávu za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zprávu za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Výroční zpráva za rok 2016
Věznice Horní Slavkov nevyřizovala v roce 2016 žádné informace dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zprávu za rok 2013
Výroční zprávu za rok 2013 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Výroční zprávu za rok 2012
Výroční zprávu za rok 2012 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Výroční zprávu za rok 2011
Věznice Horní Slavkov nevyřizovala v roce 2011 žádné informace dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zprávu za rok 2010
Věznice Horní Slavkov nevyřizovala v roce 2010 žádné informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zprávu za rok 2009
Věznice Horní Slavkov nevyřizovala v roce 2009 žádné informace dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

zde

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.