Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Historie

Kolem 500 odsouzených mužů I. NVS pracovalo při stavebních pracích vně útvaru. Od roku 1969 se ve zdejším ústavu započalo s výkonem trestu odnětí svobody ve II.NVS. Počátkem sedmdesátých let byly při generální přestavbě celého areálu vybudovány třípodlažní ubytovny a v bezprostřední blízkosti tehdejšího ústavu dvě výrobní zóny předané do provozu počátkem osmdesátých let. Konečná kapacita pak dosáhla 1000 odsouzených ve II.NVS, kteří byli zařazeni do dvousměnného provozu, zejména ve strojírenských dílnách a dalších vnitřních pracovištích. Po amnestii v lednu 1990 byl po dobu jednoho roku objekt využit i pro výkon trestu odsouzených ve III.NVS, aby se tak odlehčilo ústavu Valdice. Od druhé poloviny roku 1991 věznice zajišťovala také výkon vazby obviněných mužů pro okresy Sokolov, Karlovy Vary a Cheb. Ve druhé polovině roku 1993 byl výkon vazby zajišťován v novém, tehdy nejmodernější technikou vybaveném čtyřpodlažním objektu. Ubytování bylo celového typu, počet mladistvých obviněných byl omezen maximálně do 3 osob na jedné cele. Program zacházení pro mladistvé obviněné zabezpečoval tým odborných zaměstnanců ve složení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice, lektor-instruktor, vychovatel mladistvých obviněných. V jeho rámci se mladiství učili běžným školním předmětům, společenské a rodinné výchově, byli vedeni ke sportovní činnosti a dalším zájmovým aktivitám. Zvýšená pozornost byla věnována především těm, kteří neměli ukončené základní školní vzdělání. Část dospělých obviněných byla zařazena na oddělení se zmírněným režimem výkonu vazby. Cely byly přizpůsobeny tak, aby se jejich charakter přibližoval podmínkám běžného ubytování mimo vězení. Upravený měli i časový rozvrh dne, a to tak, aby mohli využít některé nabízené zájmové činnosti.

Činnost výkonu vazby byla v roce 2002 ukončena.

V polovině července roku 2004 bylo uvedeno do provozu oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením (dále jen OZSTZ) pro odsouzené s negativním postojem k výkonu trestu odnětí svobody narušujících skupinovou atmosféru a vzájemné sociální vztahy nebo pro vězněné osoby, u nichž je toto ubytování vhodné s přihlédnutím k bezpečnostním opatřením a dalším okolnostem zvláštního zřetele. OZSTZ bylo zřízeno na základě nárůstu organizovaného zločinu v České republice, a tím i zvyšování počtu zvlášť nebezpečných odsouzených ve všech typech věznic.

V současné době je Věznice Horní Slavkov profilována jako věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.