Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Nabídka na zaměstnávání odsouzených mužů ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody v platném znění, a v souladu s ustanovením § 53 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody v platném znění, Věznice Heřmanice nabízí pracovní síly na výkon následujících prací a služeb:

 • pro strojírenské firmy a podniky zabývající se kovovýrobou – pracovníky na pomocné práce ve strojírenské kovovýrobě
 • pro podniky zabývající se sběrem a likvidací odpadů – pracovníky na třídění odpadu a pomocné práce související s rozebíráním a tříděním kovového odpadu
 • pro jiné podnikatelské subjekty – pracovníky na různé jednoduché, snadno naučitelné práce a to ve střeženém pracovišti heřmanické věznice.

Platební podmínky

V souladu s Nařízením vlády ČR č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody v platném znění, se fakturace za práce odsouzených skládá ze:

 • základní složky odměny
 • ohodnocení pracovního výkonu
 • příplatky (za práci přesčas, v noci, ve svátek, ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí)
 • sociálního pojištění
 • zdravotního pojištění
 • finanční přirážky

Základní složka pracovní odměny – Nařízení vlády č. 361/2017 Sb. od 1. 4. 2018:

I. skupina         – 5.500,-Kč     (není potřeba odborná kvalifikace)

II. skupina        – 8.250,- Kč    (střední vzdělání s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace

II. skupina        – 11.000,-Kč   (střední vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské)

IV. skupina      – 13.750,-Kč   (vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni)

Možnosti spolupráce

 1. Na základě smlouvy o zařazení odsouzených do práce, která stanoví podrobnější podmínky za nichž budou odsouzení pracovat. V tomto případě si firma přímo řídí a organizuje pracovní činnost za pomoci svých pracovníků a plní povinnosti zaměstnavatele.
 2. Na základě objednávky si firma objedná za dohodnutou cenu určité výrobky či služby, které mu věznice zhotoví v provozovně střediska hospodářské činnosti.

Výhody

 1. Základní složka odměny není vázána na aktuálně stanovenou minimální mzdu obecně právním předpisem.
 2. Zaměstnávání odsouzených je možné jak dlouhodobě, tak krátkodobě dle potřeba a požadavků zaměstnavatele.
 3. Věznice má zpravidla k dispozici dostatek náhradní pracovní síly a tak zaměstnavatel nemusí řešit otázku spojenou s pracovní neschopností, čerpáním řádné dovolené a dalšími překážkami v práci z obdobných důvodů.
 4. Ze strany věznice je věnována maximální pozornost výběru vězněných osob pro zaměstnavatele (provádí odborná komise jako poradní orgán ředitele věznice). Je možné dle požadavku zaměstnavatele – po vzájemné dohodě – provést za vězněnou osobu náhradu a to z důvodu provádění nekvalitní práce, porušování pracovní kázně či náplně práce.
 5. Věznice zajišťuje smluvně dohodnutý počet pracujících.
 6. Odsouzení jsou odměňováni podle vykonané práce. Zaměstnavatel nehradí: nemocenskou, dovolenou, státní svátky, odchodné a mzdu, kdy odsouzený nepracuje (odstávky výroby).
Přehled smluvních partnerů

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo.

Výrobní činnost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo.

Seznam strojního vybavení – VS ČR Heřmanice

Název Typ Poznámka
Vrtačko – frézka HU 25 BF
Vrtačka V 20 A
Vrtačka stolní DAF 25
Vrtačka sloupová PK 203
Vrtačka sloupová BK 32
Vrtačka sloupová HU 30
Vrtačka stojanová VS 32 B
Vrtačka stojanová VS 32 BCP 2
Vrtačka radiální RF 50/1 000
Vrtačka radiální 2 S 550 A
Vrtačka magnetická MAB 460
Brusky stojanové – dvoukotoučové B4, BSD 4A, BA 40A, BAD 20
Brusky stojanové – dvoukotoučové BKL 2000, BKS 2500, ELVO B 175
Bruska na ostření vrtáků BSG 20
Svářečka bodová BSP 226 PK
Svářečka CO2  Alf 310, ATA 450 Euro, MIG 253
Svářečka CO2  MIG 303C,   MIG STAR 450 S
Svářečka CO2  BRAVO 155,   MIG WELD 303 C
Lis výstředníkový LEN 63
Lis výstředníkový LU 100
Lis výstředníkový LENR 25
Lisy výstředníkové LENR 6,3
Lisy ohraňovací CT 080, APH 3106 * 120
Nůžky na profily NUC 550, NPM 10
Nůžky strojní tabulové NTC 2 500, HSLX 3006
Soustruh hrotový SN 50 B /1 500  o 850 / l = 1 500
Soustruh hrotový SN 50 C  o 850 / l = 1 500
Frézka universální FU 25 * 100, FGU 32
Bruska spec. – magnetická ZG 71
Bruska nástrojářská NUA 25A
Bruska spec. – na plocho BM 350
Pila pásová – BOMAR STG 120, Ergonimic 230
Pila pásová – Pilous ARG 230 Plus,   ARG 230 Basic
Řezačka izolace káblů ŘIK 67
Stříkací kabina podlahová
Mostový jeřáb  5 t
Muflová pec LM 212.11
Kompresor vzduchový PKS 35
Kompresor šroubový ATMOS E 140
Zakružovačka profilů 100