Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Nabídka na zaměstnávání odsouzených mužů ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody v platném znění, a v souladu s ustanovením § 53 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody v platném znění, Věznice Heřmanice nabízí pracovní síly na výkon následujících prací a služeb:

 • pro strojírenské firmy a podniky zabývající se kovovýrobou – pracovníky na pomocné práce ve strojírenské kovovýrobě
 • pro podniky zabývající se sběrem a likvidací odpadů – pracovníky na třídění odpadu a pomocné práce související s rozebíráním a tříděním kovového odpadu
 • pro jiné podnikatelské subjekty – pracovníky na různé jednoduché, snadno naučitelné práce a to ve střeženém pracovišti heřmanické věznice.

Odměňování odsouzených

Odsouzení zařazení do práce jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 361/2017 Sb., ve znění Nařízení generálního ředitele č. 13/2018 o odměňování odsouzených zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Odsouzení jsou zařazeni do čtyř platových skupin

I. skupina – 50 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (není potřebná odborná kvalifikace)

II. skupina – 70 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (vyučení nebo potřebná odborná kvalifikace)

III. skupina – 95 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu)

IV. skupina – 120 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu).

Možnosti spolupráce

 1. Na základě smlouvy o zařazení odsouzených do práce, která stanoví podrobnější podmínky za nichž budou odsouzení pracovat. V tomto případě si firma přímo řídí a organizuje pracovní činnost za pomoci svých pracovníků a plní povinnosti zaměstnavatele.
 2. Na základě objednávky si firma objedná za dohodnutou cenu určité výrobky či služby, které mu věznice zhotoví v provozovně střediska hospodářské činnosti.

Výhody

 1. Základní složka odměny není vázána na aktuálně stanovenou minimální mzdu obecně právním předpisem.
 2. Zaměstnávání odsouzených je možné jak dlouhodobě, tak krátkodobě dle potřeba a požadavků zaměstnavatele.
 3. Věznice má zpravidla k dispozici dostatek náhradní pracovní síly a tak zaměstnavatel nemusí řešit otázku spojenou s pracovní neschopností, čerpáním řádné dovolené a dalšími překážkami v práci z obdobných důvodů.
 4. Ze strany věznice je věnována maximální pozornost výběru vězněných osob pro zaměstnavatele (provádí odborná komise jako poradní orgán ředitele věznice). Je možné dle požadavku zaměstnavatele – po vzájemné dohodě – provést za vězněnou osobu náhradu a to z důvodu provádění nekvalitní práce, porušování pracovní kázně či náplně práce.
 5. Věznice zajišťuje smluvně dohodnutý počet pracujících.
 6. Odsouzení jsou odměňováni podle vykonané práce. Zaměstnavatel nehradí: nemocenskou, dovolenou, státní svátky, odchodné a mzdu, kdy odsouzený nepracuje (odstávky výroby).

Seznam strojního vybavení – VS ČR Heřmanice

Název Typ Poznámka
Vrtačko – frézka HU 25 BF
Vrtačka V 20 A
Vrtačka stolní DAF 25
Vrtačka sloupová PK 203
Vrtačka sloupová BK 32
Vrtačka sloupová HU 30
Vrtačka stojanová VS 32 B
Vrtačka stojanová VS 32 BCP 2
Vrtačka radiální RF 50/1 000
Vrtačka radiální 2 S 550 A
Vrtačka magnetická MAB 460
Brusky stojanové – dvoukotoučové B4, BSD 4A, BA 40A, BAD 20
Brusky stojanové – dvoukotoučové BKL 2000, BKS 2500, ELVO B 175
Bruska na ostření vrtáků BSG 20
Svářečka bodová BSP 226 PK
Svářečka CO2  Alf 310, ATA 450 Euro, MIG 253
Svářečka CO2  MIG 303C,   MIG STAR 450 S
Svářečka CO2  BRAVO 155,   MIG WELD 303 C
Lis výstředníkový LEN 63
Lis výstředníkový LU 100
Lis výstředníkový LENR 25
Lisy výstředníkové LENR 6,3
Lisy ohraňovací CT 080, APH 3106 * 120
Nůžky na profily NUC 550, NPM 10
Nůžky strojní tabulové NTC 2 500, HSLX 3006
Soustruh hrotový SN 50 B /1 500  o 850 / l = 1 500
Soustruh hrotový SN 50 C  o 850 / l = 1 500
Frézka universální FU 25 * 100, FGU 32
Bruska spec. – magnetická ZG 71
Bruska nástrojářská NUA 25A
Bruska spec. – na plocho BM 350
Pila pásová – BOMAR STG 120, Ergonimic 230
Pila pásová – Pilous ARG 230 Plus,   ARG 230 Basic
Řezačka izolace káblů ŘIK 67
Stříkací kabina podlahová
Mostový jeřáb  5 t
Muflová pec LM 212.11
Kompresor vzduchový PKS 35
Kompresor šroubový ATMOS E 140
Zakružovačka profilů 100