Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
15.6.2017

Hodnocení školního roku 2016/2017

Školské vzdělávací středisko Věznici Heřmanice 

Dne 15. června 2017 proběhly již potřetí ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Heřmanice ústní závěrečné zkoušky odsouzených žáků ve tříletém učebním oboru 26-51-E/01 – Elektrotechnické a strojně montážní práce.

K učňovským závěrečným zkouškám dle jednotného zadání bylo přihlášeno celkem 17 žáků. Z toho 15 z nich převzalo výuční list spolu s vysvědčením o závěrečné zkoušce z rukou předsedy zkušební komise Mgr. Aleše Smolky, Dis. – učitele Střední školy teleinformatiky, Ostrava, p.o.. U slavnostního předávání byl rovněž přítomen ředitel SOU, Praha 4, Na Veselí 51, PaedDr. Martin Váňa a jeho zástupce Mgr. Josef Polcer.

Pět žáků u závěrečných učňovských zkoušek prospělo s vyznamenáním a deset žáků prospělo. Jeden žák by ze zkoušky omluven – nehodnocen a další jeden žák u závěrečné zkoušky neprospěl.

Zajímavostí bylo, že tři bývalí odsouzení žáci se dostavili k závěrečným zkouškám z civilního sektoru. Po jejich propuštění z VTOS v průběhu 2. pololetí školního roku 2016/2017 (v březnu a dubnu), jim bylo, na základě sestaveného Individuálního studijního plánu, umožněno ředitelem SOU učební obor úspěšně dokončit.

V uplynulém školním roce 2016/2017 bylo zařazeno do učebního oboru celkem 44 žáků. Výroční vysvědčení ukončujícího ročníku převzalo 17 žáků a 20 žáků převzalo výroční vysvědčení začínajícího ročníku.

Výuka ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Heřmanice probíhala také ve třech bězích tříměsíčních akreditovaných záučních kurzů. Do záučního kurzu Dělník v elektrotechnice bylo přijato celkem 26 žáků a 23 z nich obdrželo osvědčení o absolvování kurzu. V záučním kurzu Strojírenské a zámečnické práce bylo zařazeno celkem 26 žáků z řad mladistvých odsouzených a osvědčení o absolvování kurzu převzalo 20 žáků.