Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Doklady ke vstupu do objektu

Vstup je povolen v případě oprávněného zájmu osoby na základě platného občanského průkazu, služebního průkazu nebo jiného osobního průkazu, z něhož je zřejmý výkon funkce opravňující pro vstup do objektů VS a ze kterého lze věrohodně ověřit totožnost vstupující osoby.

Zásady vstupu osob do objektů Vězeňské služby ČR upravuje vnitřní předpis.

Do střeženého objektu vězeňské služby je povolen vstup:

  • bez zvláštního povolení,
  • na služební průkaz příslušníka Vězeňské služby,
  • na průkaz občanského pracovníka Vězeňské služby,
  • na zvláštní povolení,
  • na služební průkaz příslušníka Policie, Bezpečnostní informační služby České republiky nebo Vojenské policie,
  • na občanský průkaz,
  • na cestovní pas, diplomatický pas nebo diplomatický průkaz,
  • na průkaz člena Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Při střežení objektů je příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže, oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci.
Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla ohrozit výkon trestu odnětí svobody, může tento příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo věc po dobu jejího pobytu v objektu odebrat. (Zákon ČNR č.555/92 Sb. o Vězeňské a justiční stráži České republiky).

Do prostoru Vězeňské služby není povolen vstup osobám zjevně podnapilým, pod vlivem toxických látek a drog, osobám ozbrojeným a s mobilním telefonem nebo záznamovým zařízením.