Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
14.6.2018

Závěrečná učňovská zkouška

Závěrečná učňovská zkouška podle jednotného zadání ve ŠVS Heřmanice.

OSTRAVA 14. června 2018 (VS ČR) – Příprava odsouzených ve VTOS na kvalifikovanou práci v dělnických profesích je ve Věznici Heřmanice realizována prostřednictvím Středního odborného učilišti VS ČR.

Včerejším ústním závěrečným zkouškám předcházely písemné a praktické zkoušky. Úroveň a obsah závěrečných zkoušek, ale také nároky na studující tohoto oboru byly dle názoru předsedy zkušební komise srovnatelné s jinými školami obdobného zaměření. Všichni přítomní žáci se snažili ve všech částech uplatnit svá nabyté vědomosti a zkušenosti v maximálním rozsahu.

Závěrečnou učňovskou zkouškou podle jednotného zadání byla ukončena jedna etapa Školského vzdělávacího střediska pro dnes již bývalé žáky. Získání výučního listu je pro mnohé příležitostí, jak zvýšit své šance při získávání pracovní pozice a jak najít uplatnění nabytých vědomostí v budoucím životě.