Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
4.9.2018

Zahájení školního roku ve Věznici Heřmanice

Školské vzdělávací středisko Heřmanice již pátým rokem zahajuje možnost studia odsouzených prostřednictvím nabízeného učebního oboru Elektrotechnické a strojně montážní práce.

Odsouzení se mohou také vzdělávat v odborných akreditovaných kurzech Dělník v elektrotechnice a Strojírenské a zámečnické práce.

Jako jedna z forem vzdělávání odsouzených je ve Školském vzdělávacím středisku zařazen také kurz FIE – standard. FIE (Feuersteinś Instrumental Enrichment) je zkratka speciálního programu instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení. Autorem metody je Reuven Feuerstein. Tento kurz rozvíjí myšlení, komunikaci, nabízí možnosti řešení problémů, nabádá k toleranci, naslouchání a rozvíjí vlastní osobnost žáka.