Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
19.10.2017

ROČENKA 2017

 

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

SOU VS ČR, Praha 4, Na Veselí 51, 140 67 umožňuje získání vzdělání ve dvou a tříletých učebních oborech, organizuje záuční kurzy k získání nebo rozšíření kvalifikace a také kurzy pro doplnění vzdělání poskytovaného základní školou.

Získání výučního listu, vysvědčení z kurzu o doplnění základního vzdělání nebo osvědčení o absolvování jiného odborného kurzu je pro odsouzené stěžejním z hlediska lepšího zapojení do občanského života po propuštění z výkonu trestu.

Vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční listy a osvědčení o absolvování odborného kurzu jsou celostátně platné, tak jako na každé jiné střední škole. Důležitým faktorem pro odsouzené je skutečnost, že v takto získaných dokumentech není uvedeno, že jich bylo nabyto ve výkonu trestu odnětí svobody.

SOU významně přispívá k naplnění zákona č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, který nahlíží na vzdělávání jako na důležitý faktor směřující k vytvoření předpokladů pro pozdější samostatný způsob života odsouzeného.

 

Celá ročenka je pro Vás připravena ZDE