Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

Název
Česká republika – Vězeňská služba České republiky, Věznice Heřmanice
Důvod a způsob založení

Věznice je základním článkem organizace Vězeňské služby České republiky zřízené podle § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

Organizační struktura
Kontaktní spojení
Automatická ústředna: 595 220 111
e-mail: info@vez.her.justice.cz

Kontaktní poštovní adresa
Orlovská 670/35, P. O. Box 2,
7l3 02 Ostrava
Adresa pro osobní návštěvu
Orlovská 670/35, Ostrava-Hrušov
Pracovní doba podatelny
Pracovní doba podatelny:
Po – Pá 7.00 – 8.00, 9.30 –13.00, 14.00 – 15.30 hod.
Telefonní čísla
Automatická ústředna:
595 220 111

Čísla faxů
 595 220 289, 595 220 211
Adresa e-podatelny
Elektronická podatelna pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných VS ČR se zaručeným elektronickým podpisem odesílatele má adresu:
e-podatelna@grvs.justice.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat
Účet vedený u České národní banky
6015-32932881/0710.Jiné způsoby platby: složenkou nebo hotově v pokladně.
Pokladní hodiny:
Po – Pá 7.00 – 7.30, 10.30 –11.30, 13.00 – 14.15 hod.
IČ 002 12 423
DIČ
VS ČR není plátcem DPH.

Úřední deska Vězeňské služby ČR

Úřední desku Vězeňské služby České republiky najdete na www stránkách generálního ředitelství.

 

 

 

Jednání Okresního soudu Ostrava

Přehled jednání Okresního soudu Ostrava ve Věznici Heřmanice  ZDE

 

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Věznici Heřmanice, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem:  35sekretariat@vez.her.justice.cz.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.“