Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Novinky

27.6.2019

Kola pro Afriku

Ostrava 26. června 2019 Rok se s rokem sešel a nás čeká opět velké vyvrcholení naší společné snahy a úsilí – nakládka kol a potřebného vybavení pro usnadnění cesty dětí do škol v Gambii. Bude …
Ostrava 26. června 2019 Rok se s rokem sešel a nás čeká opět velké vyvrcholení …

25.6.2019

Bioinkubátor – kousek přírody doma

Ostrava 10. června 2019 – O tom, že nepotřebné věci nemusí nutně patřit do „starého železa“, přesvědčili své okolí žáci 3. ročníku učebního oboru Elektrotechnické a strojně montážní práce při Školském vzdělávacím středisku ve Věznici …
Ostrava 10. června 2019 – O tom, že nepotřebné věci nemusí nutně patřit do „starého …

4.6.2019

Prezentace Věznice Heřmanice na Dni dětí Městské policie Ostrava 2019

Součástí prezentace bezpečnostních sborů na akci Městské policie Ostrava u příležitosti Dne dětí bylo vystoupení příslušníků Věznice Heřmanice ve formě statické a dynamické ukázky. Snahou bylo přiblížit veřejnosti aktuální výstroj a výzbroj příslušníků, používané donucovaní …
Součástí prezentace bezpečnostních sborů na akci Městské policie Ostrava u příležitosti Dne dětí bylo vystoupení …

16.5.2019

Cvičení požárního poplachu ve Věznici Heřmanice

Dne 7. 5. 2019 bylo ve Věznici Heřmanice provedeno cvičení požárního poplachu ve spolupráci s příslušníky HZS MsK, kdy byly v prostorách Výrobní zóny Věznice Heřmanice simulovány dvě ohniska požáru, jedno ohnisko požáru v kanceláři mistra výroby prostřednictvím …
Dne 7. 5. 2019 bylo ve Věznici Heřmanice provedeno cvičení požárního poplachu ve spolupráci s příslušníky …

20.3.2019

Multikulturní soužití a mezilidské vztahy

Ostrava 7. března 2019 – Školské vzdělávací středisko Věznice Heřmanice uspořádalo pro žáky druhého ročníku učebního oboru v rámci předmětu Občanská nauka ukázkovou hodinu na téma Mezilidské vztahy a soužití odlišných kultur současnosti. Prostřednictvím filmového dokumentu …
Ostrava 7. března 2019 – Školské vzdělávací středisko Věznice Heřmanice uspořádalo pro žáky druhého ročníku …

25.2.2019

Úspěch projektu „Dobrá (v) úle“

Ostrava 22. 2. 2019 Velký úspěch aktivity programu zacházení. „Dobrá (v) úle“ – včelaření ve Věznici Heřmanice. Celoroční péče o naše včelstva vyústila v udělení certifikátu  „Český med “. Certifikaci našemu medu „BRUČOUN“ udělila zkušební laboratoř …
Ostrava 22. 2. 2019 Velký úspěch aktivity programu zacházení. „Dobrá (v) úle“ – včelaření ve …

14.2.2019

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2018/2019 ve ŠVS Heřmanice

Ostrava 31. ledna 2019.  K závěru ledna patří každoročně ohlédnutí se za uplynulým obdobím školního roku. Nejinak tomu bylo i letos, kdy učitelé ŠVS Heřmanice předali dne 31. 1. 2019 žákům 2. a 3. ročníku …
Ostrava 31. ledna 2019.  K závěru ledna patří každoročně ohlédnutí se za uplynulým obdobím školního …

8.1.2019

Předávání vánočních balíčků žákům SOU VS ČR

Ostrava 18. prosince 2018. Zájem studentů o vzdělávání ohodnotili v těchto předvánočních dnech učitelé ŠVS Heřmanice prostřednictvím zástupců duchovenské péče VSČR. Za účasti kaplana Věznice Heřmanice Ing. Jana Kočnara se dnes v závěru vyučování uskutečnilo slavnostní …
Ostrava 18. prosince 2018. Zájem studentů o vzdělávání ohodnotili v těchto předvánočních dnech učitelé ŠVS …

21.12.2018

Přednáška na téma moderní technologie, robotizace

  Ostrava 18. prosince 2018  – V rámci rozšíření znalostí a přehledu žáků  o novinkách zajistili učitelé ŠVS ve Věznici Heřmanice přednášku s odborníkem z oblasti nových technologií na téma modernizace a robotizace výroby v elektrotechnickém průmyslu. Přednášející – p. …
  Ostrava 18. prosince 2018  – V rámci rozšíření znalostí a přehledu žáků  o novinkách zajistili …

26.10.2018

100 let republiky

Ostrava 25. října 2018 – U příležitosti blížícího se stého výročí vzniku samostatného Československa uspořádali učitelé Školského vzdělávacího střediska pro své žáky besedu na téma – „Významné období naší historie.“     Žáci byli seznámeni s osobnostmi …
Ostrava 25. října 2018 – U příležitosti blížícího se stého výročí vzniku samostatného Československa uspořádali …