Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Věznice Břeclav jako samostatný vězeňský objekt působí od 1. ledna 1997 a trvale jsou do ní umisťováni pouze muži. Do 31. 12. 2005 byla věznicí vazební. Výkon vazby byl zajišťován pro okresy Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Oddělení pro výkon trestu odnětí svobody sloužilo pro odsouzené zařazené v dozoru.
K 1. 1. 2006 se v rámci reprofilace z vazební věznice stala věznice pro odsouzené muže zařazené do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s dohledem a ve věznici s ostrahou. K 1. listopadu 2012 se Věznice Břeclav rozrostla o objekt Poštorná, který byl slavnostně otevřen 23. listopadu 2015.

Celková kapacita věznice je 314 míst, z toho zůstalo 19 míst pro oddělení výkonu vazby, která je zabezpečována pro okres Břeclav a okres Hodonín.

Výkon vazby ve Věznici Břeclav (objekt Břeclav)

Kapacita oddělení výkonu vazby je 19 míst, z toho 8 míst jako „vazba se zmírněným režimem“, zbytek vazby je vykonáván tzv. pevnou formou. To znamená, že cely obvinění opouštějí jen v případě vykonávání úkonů souvisejících s jejich trestním řízením, návštěvou lékaře, vycházek, návštěvy v návštěvní místnosti a v souvislosti s plněním programu zacházení. Mají povoleno používat vlastní televizní a rádiové přijímače. Jednou týdně mohou nakupovat prostřednictvím vězeňské prodejny. V rámci speciálních výchovných aktivit se mohou účastnit aktivit souvisejících s muzikoterapií, pracovní terapií a kroužkem výtvarných technik.

Výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Břeclav (objekt Břeclav)

Kapacita věznice v objektu Břeclav činí 127 míst, z toho je 19 míst vyhrazeno pro výkon vazby. Výkon trestu odnětí svobody je zde tvořen odděleními s ostrahou s nízkým a vysokým stupeň zabezpečení. Součástí obou těchto typů jsou specializovaná oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné.

Výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Břeclav (objekt Poštorná)

Objekt v Poštorné prošel v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí, díky které se tak kapacita rozšířila z původních 32 míst na 187, která jsou rozdělena na oddělení s ostrahou s nízkým stupněm zabezpečení a se středním stupněm zabezpečení. Oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení zde také disponuje oddílem specializovaným pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných.

Vězni jsou zaměstnáni u podnikatelských subjektů ve městě Břeclavi a okolí. Část z nich pracuje v režii věznice jako kuchaři, údržbáři, obsluha kotelny, úklidáři a skladníci.

Odsouzení mají k dispozici kulturní místnost s jídelnou, posilovnu, knihovnu a koutek s počítačem. Vzdělávání vězňů je organizováno speciálním pedagogem.

V rámci programů zacházení, které představují soubor pracovních, vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit, mají odsouzení možnost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas v některém ze zájmových kroužků. Největší zájem je o kondiční posilování a počítačový kroužek. Někteří odsouzení se věnují studiu cizích jazyků. Funguje zde také kroužek akvaristický a hudební.

Ve Věznici Břeclav pracuje 221 zaměstnanců, z toho 128 příslušníků vězeňské služby a 93 občanských zaměstnanců. O jejich kulturní a sociální rozvoj pečuje komise Fondu kulturních a sociálních potřeb, jež v rámci své činnosti nabízí široké spektrum kulturních a sportovních aktivit. V rámci celoživotního vzdělávání jsou zaměstnanci zařazováni do různých specializačních kurzů a školení.