Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
24.3.2017

Naše první „ostrahové“ pracoviště

Se společností, s níž již několik měsíců spolupracujeme, jsme se dohodli na pracovním zařazení odsouzených umístěných do typu věznice s ostrahou – k dnešnímu dni je na pracovišti celkem jedenáct odsouzených zařazených do tohoto typu věznice a jedná se o naše první „ostrahové“ pracoviště.

Ve firmě podnikající ve výrobě nábytku dosud vykonávali pomocné práce ve výrobě pouze odsouzení z typu věznice s dohledem. Jelikož firma poptávala další odsouzené, po projednání souvisejících podmínek projevili zájem i o odsouzené z ostrahy. Odsouzení se podílejí na výrobě rámů postelí, matrací, zpracování čalounění a dalších činnostech spojených s výrobou kompletní postele – firma uzpůsobila organizaci pracovního procesu tak, aby odsouzení z obou typů věznic pracovali odděleně a současně připravila vhodné podmínky i pro zaměstnance věznice, který vykonává dohled nad odsouzenými z ostrahy po celou pracovní směnu.