Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
3.4.2019

Svatba za zdmi věznice

BŘECLAV 3. dubna (VS ČR) – Je samozřejmé, že věznice je místem, kde si odsouzení odpykávají svůj trest. Stále však zůstávají lidmi a nekončí ani jejich život, který měli před výkonem trestu. Před branou věznice zanechali svoje blízké, kteří s nimi udržují písemný, telefonický a návštěvní kontakt. Pečují o společné děti a řeší problémy, které v souvislosti s uvězněním jejich příbuzným nastávají. Vzhledem k izolaci odsouzených, jsou to hlavně pracovníci věznice, kteří umožňují odsouzeným řešit jejich problémy a to i ve vztazích s jejich partnery. Bohužel většinou se jedná o vyřizování žádostí o rozvod, někdy o uznání otcovství k narozenému dítěti, ale mimořádně jde i o radostnější záležitost jako je svatba. V prostorách Věznice Břeclav již několik svateb bylo uskutečněno, většinou se jednalo o partnery mladšího věku a důvodem bylo legalizování vztahu s ohledem na společné děti.

V pátek 29. 3. 2019 se opět jedna svatba konala, tentokrát byli snoubenci již ve věku seniorů. Pan ženich v tomto případě myslel hlavně na svou dlouholetou přítelkyni, se kterou sdílel společnou domácnost. Byt, ve kterém spolu dříve žili, patřil však pouze odsouzenému a v případě nečekané události by družka přišla o střechu nad hlavou. Vedení věznice shledalo tento důvod za dostatečný a z morálního hlediska vhodný pro umožnění svatby. Samotný obřad se konal v návštěvní místnosti věznice, která k této události byla připravena a vyzdobena, nevěsta se dostavila spolu se svědky a přítomen byl oddávající z Městského úřadu Břeclav spolu s paní matrikářkou. Přestože se jednalo o provizorní podmínky, obřad nepostrádal důstojnost a slavnostní atmosféru.
Poté co si snoubenci řekli své ano, jim byla i spolu se svědky umožněna ještě mimořádná hodinová návštěva. Věříme, že tento krok v životě novomanželů, byť uzavřený v prostředí věznice, přinese do jejich životů větší klid a další vzájemnou podporu.

Bc. Bronislava Šubová – sociální pracovník