Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
21.3.2019

Nová dimenze kontroly odsouzených a stíhaných osob pomocí elektronického monitorovacího systému

BŘECLAV 21. března (VS ČR) – Dne 18. 3. 2019 zástupce Probační a mediační služby střediska v Brně Tomáš Rosenberg spolu s vedoucím střediska Probační a mediační služby v Břeclavi Janem Adamusem podrobněji představili a seznámili vedení Věznice Břeclav s problematikou elektronického monitorovacího systému.

Tento systém můžeme považovat za novou dimenzi kontroly odsouzených a stíhaných osob u nás, kdy je monitoring zajištěn pomocí elektronických náramků, jejichž instalaci i deinstalaci příslušným osobám zajišťuje právě Probační a mediační služba na základě rozhodnutí soudu. Probační zaměstnanci mají do elektronického monitorovacího systému přístup ze svých pracovních stanic.

Co všechno tento systém zabezpečuje? Identifikuje, zdali se monitorovaná osoba nachází ve stanovený čas v určeném bydlišti, dále kde se osoba nachází mimo místo bydliště a umí zachytit trasu jejího pohybu, vytyčit zóny, v nichž se nesmí monitorovaná osoba nacházet či naopak musí, stanovit pro jednotlivé zóny individuální harmonogram platnosti omezení a lze vytyčit kolem pohybující se chráněné osoby ochranný perimetr, který monitorovaná osoba nesmí narušit. Také je vzdáleně kontrolováno, zda je dodržován zákaz konzumace alkoholu. Celkově tedy můžeme shrnout, že tento systém bezprostředně upozorní na jakékoliv porušení soudem stanovených pravidel operační středisko.

Aktuálně je v České republice monitorováno 117 osob, z čehož 22 osob je v Jihomoravském soudním kraji.