Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
19.7.2018

„Keramika z Poštorné na Velehradě 2018“

BŘECLAV 19. července (VS ČR) – Ve dnech 3. – 4. července 2018 se na Velehradě konala Konference k 20. výročí založení vězeňské duchovní služby v českých věznicích. K milému, příjemnému průběhu konference přispěla naše věznice pamětní keramikou vyhotovenou našimi odsouzenými.

Kaplanská služba v českých věznicích letos slaví 20 let svého trvání. K tomuto významného výročí proběhla na Velehradě ve dnech 3. – 4. 7. 2018 konference vězeňských kaplanů na téma Kaplanská služba ve věznicích – historie, současnost a perspektivy s podtitulem Cesta k člověku, nebo místo v systému? Konference se zúčastnila řada významných představitelů, jako náměstek generálního ředitele VS ČR Simon Michailidis, hlavní kaplan VS ČR Pavel Kočnar, zástupce Ministerstva spravedlnosti Lukáš Dirga, ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, hlavní kaplan Armády ČR Jaroslav Knichal a další. První dva jmenovaní přednesli hlavní příspěvek právě na téma „Cesta k člověku, nebo místo v systému?“ První zdůraznil potřebnost systému jako ochrany člověka před sebou samým, druhý se zaměřil na nebezpečí záměny služby člověku za pouhou službu systému. Účastníci konference, kterých bylo kolem šedesáti, obdrželi jako upomínkový předmět keramiku vyrobenou odsouzenými ve Věznici Liberec a Věznici Břeclav z objektu Poštorná. Naši odsouzení se tímto estetickým a užitečným způsobem zapojují do velehradských slavností již několik let.

 

Mgr. Daniel Blažek – kaplan