Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
8.6.2018

Návštěva kostela odsouzenými ze středního stupně zabezpečení z objektu Poštorná

BŘECLAV 8. června (VS ČR) – Dne 3. června 2018 navštívila pětice odsouzených  z  oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení římskokatolickou bohoslužbu v kostele Navštívení Panny Marie v Břeclavi, v městské části Poštorná. Byla to již šestá návštěva extramurální bohoslužby odsouzenými vykonávajícími VTOS v objektu Poštorná z oddílu se středním stupněm zabezpečení.

Začátek bohoslužby proběhl symbolicky. Bylo tomu totiž přesně dva roky, kdy poštorenský římskokatolický farář Lukasz Szendzielorz předal na bohoslužbě kaplanu V Břeclav Danielu Blažkovi své čerstvé pověření k duchovní službě pro objekt Poštorná. Kaplan Věznice Břeclav faráři aktuálně poděkoval za jeho dosavadní duchovní službu pro vězně, intramurální bohoslužby a svátost smíření – zpověď. Při návratu z bohoslužby si pětice odsouzených slyšitelně považovala příležitosti navštívit nedělní bohoslužbu a těšila se na nejbližší další příležitost. Díky vstřícnosti vedení Věznice Břeclav vůči zdejší duchovní službě dostávají pravidelnou příležitost strávit nedělní dopoledne smysluplně, s duchovním obsahem. Kaplan věznice dlouhodobě doprovází tři různé skupiny odsouzených vykonávajících VTOS v nízkém stupni zabezpečení. Letos k tomu tedy nově přibyla i skupina ve středním stupni. Celkově navštívilo extramurální bohoslužby během prvního pololetí třicet našich odsouzených z oddílu středního stupně zabezpečení.

Mgr. Daniel Blažek – kaplan