Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
20.12.2017

Den českého vězeňství

BŘECLAV 20. prosince 2017 (VS ČR) – Při příležitosti Dne českého vězeňství, který připadá na 14. prosince, zaměstnanci Věznice Břeclav uspořádali v sále místního Dělnického domu slavnostní ukončení roku, které ředitel věznice Vladan Havránek spolu se svými zástupci Vratislavem Gálou a Miroslavem Petrjánošem zahájili zhodnocením uplynulého roku a poděkovali všem zaměstnancům věznice za vynaložené pracovní úsilí a odvedenou práci za celý letošní rok. Dále následovalo předání ocenění, ředitel věznice předal čtyři medaile Vězeňské služby ČR II. stupně, medaili Vězeňské služby ČR II. a III. za věrnou službu a pět plaket Vězeňské služby ČR II. stupně zaměstnancům Věznice Břeclav.

Dne 20. 12. 2017 pak přijal pozvání do Věznice Břeclav velitel Městské policie Břeclav Stanislav Hrdlička, kterému jako výraz poděkování za aktivní spolupráci a poskytování vzájemné pomoci věznici předal ředitel věznice plaketu Vězeňské služby ČR II. stupně.