Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

OZNÁMENÍ

1. Název

Vězeňská služba České republiky (VS ČR) – Věznice Břeclav, Za Bankou 3, P.O.BOX 74, 690 02 Břeclav

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu Věznice Břeclav najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje Věznice Břeclav najdete zde.

5. Bankovní spojení

1036881/0710

Číso účtu pro zasílání peněžních částek odsouzeným:
6015-1036881/0710

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. písemně na adrese organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
  3. písemně na adrese organizace
  4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  5. prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

rok 2009
rok 2010