Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
2.10.2019

Účast zástupců Věznice Bělušice na konferenci k projektu Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství

Volonté Czech, o.p.s. -Aplikace Good Lives Modelu v českém vězeňství

Konference pořádanou neziskovou organizací Volonté Czech o.p.s. ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR se zúčastnili zástupci německé Věznice Branderbug, vedení generálního ředitelství VS ČR, zástupci věznic a pozvaní hosté. Na projektu financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost bude participovat šest věznic v období tří let a zapojeno bude minimálně 432 odsouzených. GLM – „model dobrého života“ se zabývá člověkem jako celkem a jeho potřebami. Cílem je minimalizace rizik recidivy a dosažení naplněného života psychické pohody. Tyto hodnoty lze rozdělit do tří hlavních kategorií-tělo-mé já-sociálno, s kterými budou odborní pracovníci při terapiích intenzivně pracovat a propojí je tak s terapeutickými cíli. Program bude  standardizován pro vězeňskou službu pro potřeby všech věznic. (DVra)