Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
18.11.2018

Návštěvy středních škol ve Věznici Bělušice

Protidrogová prevence a prevence kriminality

V rámci protidrogového programu a prevence kriminality navštěvují pravidelně střední školy Věznici Bělušice. V polovině měsíce listopadu 2018 se přednášky zúčastnilo 52 studentů z Gymnázia Louny. Po první části návštěvy, kde tisková mluvčí představila vězeňskou službu v globálu a seznámila přítomné s profilací věznice zavítal mezi studenty vybraný odsouzený. Vězeň ve spolupráci se speciální pedagožkou vyprávěl o svém civilním životě, životě ve výkonu trestu a odpovídal na otázky týkající se převážně negativních účinků užívání návykových látek a jejich následků, které jedince přivedou až do věznic. V dalších blocích si studenti prohlédli výstroj a výzbroj příslušníků a práci psovodů, která byla završena profesionální ukázkou vyhledání návykových látek psem. Na závěr exkurze se celá skupina přesunula do prostor okrasné zahrady Věznice Bělušice k poslednímu výkladu týkajícího se práce odborných zaměstnanců s odsouzenými a  dotazům, které byly zaměřeny i na možnost pracovního či služebního poměru u Vězeňské služby ČR po studiu.

DVr