Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
10.8.2017

Lepší uplatnění se na trhu práce díky osvědčení z keramiky

Pod vedením psycholožky PhDr. Houdkové si odsouzení ze Specializovaného oddělení Věznice Bělušice v období roku 2017 v rámci speciálně výchovně aktivity Keramika-arteterapie osvojili práci s keramickou masou. Po odborně technické stránce se naučili točit na keramickém kruhu, tvořit z volné ruky, modelovat, odlévat do sádry, vyrábět plastiky a též vypalovat výrobky v keramické peci. Polotovary zdobí engobami, glazurami, oxidy kovů, vrypy, vpichy. Každoročně jsou výstupem z jejich činnosti závěrečné zkoušky, které letošního roku proběhly dne 09.08.2017 za účasti umělecké keramičky Květoslavy Vondráčkové z Keramického ateliéru Praha 10. Zkoušky se skládaly ze dvou částí a to praktické a teoretické, kde odsouzení prokázali znalosti a dovednosti, které získali. Odborná komise v čele s ředitelem věznice, vedoucím oddělení výkonu trestu, psycholožky a speciálního pedagoga udělila osm akreditovaných osvědčení MŠMT ČR č.j. 21017/99-21 se zaměřením Keramik I, Keramik II.. Keramické výrobky zhotovené v průběhu přípravy k získání certifikátu budou použity jako dekorace v prostorách věznice a Okrasné zahrady věznice. V současné době probíhá jednání o jejich stálé expozici na zámku Jezeří, s kterým Věznice Bělušice již druhým rokem spolupracuje při úpravách zámeckých prostor.