Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.12.2018

Keramický workshop ve Věznici Bělušice

Odsouzení získali osvědčení z keramiky

Na konci roku 2018 proběhl na Specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek, které je Věznici Bělušice zřízeno, „tradiční“ Keramický workshop. Pod vedením umělecké keramičky  Květy Čapkové z Keramického ateliéru Praha a PhDr. Ludmily Houdkové se vězni naučili pracovat s keramickou hmotou. 1. ZŘV plk. Mgr. Ondřej Kroupa předal deseti odsouzeným „Osvědčení“ z oboru „keramická tvorba“. Tato osvědčení jsou odstupňována podle dosaženého umu a zručnosti v tomto řemesle, které obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část výuky. Po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pak mohou odsouzení získat pracovní uplatnění v keramických dílnách po celé republice.