Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.11.2018

Dny restorativní justice listopad 2018

Účast Věznice Bělušice na dnech restorativní justice

Dny restorativní justice se konaly ve dnech 13.,20. a 22.11.2018 v objektech Oblastní charity Most, Vysoké školy finanční a správní v Mostě a ve Věznici Bělušice a byly zaměřeny na tři oblasti.

Besedy  „Jak to chodí ve vězení“ se zúčastnil plk. Mgr. Ondřej Kroupa,1. zástupce ředitele Věznice Bělušice, který přítomné klienty seznámil s činnosti odborných zaměstnanců Vězeňské služby při práci s odsouzenými, podmínkami ve věznici, pravidly návštěv, balíků, telefonů a odpověděl na veškeré dotazy týkající se výkonu trestu odnětí svobody.

Restorativní přístupy v práci s pachateli na svobodě i ve vězení, význam zapojení oběti a komunity do řešení trestné činnosti. Tohoto tématu se zúčastnily  složky justice, policie, sociálních služeb, neziskových organizací, studenti vysoké školy, ale i  širší veřejnost. V jednotlivých blocích, zde došlo k představení práce Probační a mediační služby, střediska v Mostě v kontextu restorativního přístupu, byl přestaven projekt Křehká šance II, proběhla přednáška s diskuzí na téma „Porouchané auto dáme do servisu, co uděláme s pachatelem s poruchou osobnosti?“ V neposlední řadě účastnicí mohli shlédnout výstavu „Výpovědí osob, kterým do života zasáhla trestná činnosti“.

Setkání neziskových organizací spolupracujících s Věznicí Bělušice bylo učeno pro pozvané organizace a spolupracující odborníky s Věznicí Bělušice. Zúčastnila se pořádající Probační a mediační služba, zástupci Magistrátu města Mostu, Oblastní charity v České Kamenici, Most k naději, K srdci klíč, Rubikon Centrum, Romodron, Mezinárodní vězeňské společenství, Volanté Czech o.p.s. a v rovněž odborní zaměstnanci Věznice Bělušice v čele s ředitelem Věznice plk. Mgr. Romanem Mišákem. Neziskové organizace představily  služby, které poskytují, jak v rámci přípravy odsouzených na podm. propuštění tak na pevný výstup včetně jejich podpory již v civilních životě, tak po výkonu trestu odnětí svobody.

Dny restorativní justice byly přínosem pro všechny přítomné subjekty směrem k navázání nových kontaktů, specifikace potřeb služeb odsouzeným a seznámení veřejnosti s prací odborníky poskytují služby vězněným osobám.

DVr