Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
19.4.2017

Dosáhli jsme 50 % zaměstnanosti

Od dubna pracuje ve Věznici Bělušice polovina odsouzených.

Během necelých tří měsíců se podařilo ve Věznici Bělušice navýšit zaměstnanost vězňů téměř o dvacet procent. Momentálně se pohybuje okolo padesáti procent. V řeči čísel to vypadá takto: k 18.04.2017 bylo ze 604 zaměstnatelných odsouzených pracovně zařazeno 302 odsouzených, což představuje 50,00 %. 98 odsouzených pracuje u cizích subjektů mimo věznici a zbylých 204 odsouzených pracuje uvnitř věznice, také u cizích subjektů nebo ve vnitřní režii. Přitom ještě v prosinci 2016 dosahovala zaměstnanost v průměru 33,70 %. Přispěla k tomu poptávka soukromých firem po pracovní síle související se všeobecným nedostatkem zdrojů na pracovním trhu. S tímto faktem se bohužel potýká i samotná věznice, momentálně jí chybí 8 zaměstnanců do služebního poměru a 11 do pracovního poměru.

Proč je důležité zaměstnávat odsouzené? Otázka zaměstnanosti je jednou z klíčových kapitol Koncepce vězeňství do roku 2025. Odsouzení si zařazením do práce udržují nebo nově získávají pracovní návyky, odbornosti, kvalifikace. Pracovní zařazení přispívá k resocializaci odsouzených a k jejich začlenění do společnosti, s čímž souvisí jejich uplatnění na trhu práce. Někteří současní zaměstnavatelé jsou ochotni „svým zaměstnancům“ dát práci i po propuštění. Odsouzení dostávají finanční odměnu a tím jsou schopni splácet své případné závazky, např. pohledávky, výživné, náklady na výkon trestu, exekuce apod.