Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
9.1.2019

Vánoce ve Věznici Bělušice

Vánoční bohoslužba

Vánoce máme většinou spojeny s něčím příjemným, se společnými zážitky s rodinou, s dárky, pohádkami, případně s půlnoční. Pro ty, kdo vykonávají trest odnětí svobody, je to období většinou velmi náročné, protože si tím více uvědomují, že nemohou jít, kam by rádi, že se nemohou setkat s těmi, které by chtěli mít u sebe.

Duchovní služba, která ve Věznici Bělušice funguje již několik let, nabízí právě v těchto psychicky náročných chvílích pomocnou ruku k překonání těžkých chvil. I když to bývá většinou období větší vytíženosti ve sborech a farnostech duchovních, tak i o Vánocích 2018 se na Štědrý den konala ekumenická vánoční bohoslužba. Kaplani Zdeněk Martasek (Církev adventistů sedmého dne) a Radomír Kuchař (Římskokatolická církev) se společně sešli s odsouzenými, kteří měli o toto setkání zájem. Při bohoslužbě slova zaznělo vánoční Boží slovo o Narození, byla příležitost k modlitbě za sebe navzájem a také za rodiny „tam venku“ a účastníci přijali Boží požehnání, které si pak odnášeli s sebou a přinášeli na své oddíly.