Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.2.2020

Spolupráce Věznice Bělušice s Oblastní charitou Česká Kamenice

Další projekt úspěšné ukončen

Deset odsouzených zapojených do projektu s názvem „Začarovaný kruh a jak z něho ven“ dnešního dne na základě dlouhodobé spolupráce Věznice Bělušice s Oblastní charitou Česká Kamenice pod vedením Mgr. Kubelkové-Rychlé ponížili kriminogenní faktor osobnost a chování.

Díky zapojení se do této aktivity, která kombinovala individuální a skupinovou práci s odsouzenými teoretickými a praktickými příklady, řízenou diskuzí, modelovými situacemi, sebeprezentací a zpětnou vazbou získali vězni osvědčení o absolvování.

Cílovou skupinu tvořili jedinci ve věku od 30-50 let, bez zázemí nebo s představou změny bydliště s maximálním lhůtou půl roku do konce trestu. Hlavními cíli byla motivace ke změně rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a chování, minimalizace recidivy, zvýšení kompetencí jedince ke zvládání stresových situací, přijetí viny a případných sankcí.

Tato aktivita vede odsouzené ke změně žebříčku hodnot a pomáhá jim zamyslet se nad změnou životního stylu po propuštění na svobodu.

Předávání osvědčení se zúčastnil ředitel Věznice Bělušice plk. Ondřej Kroupa, který poděkoval zástupcům charity za pomoc při práci s odsouzenými a velice ocenil dlouhodobou spolupráci s touto organizací, která je na nadstandardní úrovni. (DVra)