Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.3.2018

Slavnostní otevření eskortních cel v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Věznice Bělušice završila dosavadní spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Most, o. z..

Ve čtvrtek 1. března 2018 v mostecké nemocnici vedení Věznice Bělušice, zástupci vedení Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most a Policie České republiky Most slavnostně uvedli do provozu dvě eskortní cely, určené pro odsouzené a zadržené osoby, kteří přijíždějí na lékařské vyšetření či ošetření. Slavnostního přestřižení pásky se ujali ředitel Věznice Bělušice plk. Mgr. Roman Mišák, předseda představenstva Krajské zdravotní a.s. Ing. Jiří Novák, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most MUDr. Petr Najman a plk. Mgr. Zbyněk Dvořák náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování z krajského ředitelství policie Ústí nad Labem.

K pronájmu místnosti určené k vybudování cel došlo na základě dohody mezi ředitelem Věznice Bělušice a ředitelem zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.. Nemocnice Most ve svém areálu nechala zprovoznit zařízení, které zde prozatím chybělo. Věznice Bělušice projekt vybudování dvou eskortních cel financovala z vlastního rozpočtu, přičemž celkové náklady činily 50 tisíc korun. Do rekonstrukce byli zapojeni čtyři odsouzení, kteří v rámci pracovního zařazení pod dohledem zaměstnance věznice provedli veškeré práce související s tímto projektem. Rekonstrukce byla provedena ve velmi krátkém časovém období zhruba jednoho a půl měsíce.

Výstupem tohoto projektu je především zvýšení bezpečnosti prováděných eskort, zkvalitnění podmínek pro příslušníky Vězeňské služby ČR a Policie ČR a lepší bezpečnost pacientů a zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s..