Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
19.9.2017

Setkání s bývalými zaměstnanci Věznice Bělušice v roce 2017

Tradičně jako každý rok  i letos se uskutečnilo setkání v bývalými zaměstnanci Věznice Bělušice, které proběhlo dne 13.09.2017. Pozvaní, kteří se dostavili ve velkém počtu, byli přivítáni vedením věznice a při krátké prezentaci seznámeni se změnami, které se uskutečnily v posledním roce (jednalo se o procento zaměstnanosti odsouzených a realizované personální změny). Následovala prohlídka střežených prostor věznice, kde si zúčastnění mohli prohlédnout zrekonstruované a zestetizované prostory a též navštívit svá bývalá pracoviště. Po chutném obědě shlédli prostory „Okrasné zahrady“, které si někteří ještě pamatují jako objekt pro chov vepřů. Závěr setkání se odehrál jako přátelské posezení nad malým občerstvením a diskuzí za přítomnosti současných zaměstnanců. Bývalí zaměstnanci ocenili letošní zpestřenou návštěvu a přislíbili účast i v následujících letech.