Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
29.6.2017

Setkání KS2 v prostorách Věznice Bělušice

Zástupci poskytovatelů sociálních služeb se sešli ve Věznici Bělušice.

Setkání koordinační skupiny komunitního plánu města Mostu zaměřenou na osoby a rodiny v krizi a prevenci sociálního vyloučení (KS2) se uskutečnilo na netradičním místě. Ředitel věznice pozval zástupce poskytovatelů sociálních služeb do Věznice Bělušice. Vedoucí oddělení výkonu trestu mjr. Mgr. Kroupa provedl zástupce institucí prostory věznice a následně se společně přemístili do objektu Okrasné zahrady Věznice Bělušice. Zde pod širým nebem diskutovali nad tématy resocializace propuštěných osob v regionu v rámci projektu KS2. Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby, tak aby odpovídaly místním specifikům a potřebám občanů, kam převážně patří odsouzení nacházející se v naší věznici, kteří služby těchto institucí využívají během výkonu trestu i po jeho ukončení.