Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
15.2.2019

Putovní výstava ve Věznici Bělušice – spolupráce Věznice Bělušice s Probační a mediační službou.

Téma „Výpovědi osob, kterým do života zasáhla trestná činnosti“

Putovní výstava na téma „Výpovědi osob, kterém do života zasáhla trestná činnost je v současné době umístěna ve střeženém objektu Věznice Bělušice. Výstava je realizována v rámci dnů restorativní justice Probační a mediační službou České republiky v rámci Operačního programu zaměstnanost. Výpovědi obětí i pachatelů mohou po dobu jednoho měsíce shlédnout jak odsouzení se zaměstnanci věznice, tak i rodiny a osoby blízké, kteří do zdejších prostor určených k provádění návštěv zavítají.  Účastníci mají prostor vyjádření se  k výpovědi dotčených osob trestnou činností, zanechání vzkazu či komentáře k akci. Na další období bude putovní výstava instalována v různých neziskových organizacích a sociálních službách na Mostecku.

Restorativní justice se zabývá konceptem, který se zaměřuje spíše na obnovení (anglicky restoration) poměrů než na represi. V tomto konceptu ustupuje zájem na potrestání pachatele do pozadí, naopak je upřednostňováno aktivní zapojení obětí trestných činů do řízení, jsou zdůrazňována jejich práva a pachatelům se usnadňuje rozhodnutí převzít odpovědnost za své činy, napravit škody a obětem dát satisfakci za způsobenou újmu. Jde o odchylný koncept od klasického konceptu trestající (retributivní) justice.