Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
22.3.2018

První jarní den v roce 2018 se uskutečnilo ustanovující jednání členů Poradní komise ředitele Věznice Bělušice.

Poradní komise ředitele Věznice Bělušice bude sloužit jako vnější prvek kontroly dodržování principů sloužících k dosažení účelu trestu odnětí svobody a k ochraně práv odsouzených. Základním úkolem komise je na základě podnětů a potřeb, navrhovat doporučení a opatření řediteli věznice, která bude reagovat na aktuální situaci ve věznici a vytvářet a určovat dlouhodobé cíle, které povedou ke sjednocení podmínek výkonu trestu odnětí svobody.

Při prvním jednání se z členů komise sestavujících se ze zástupců Probační a mediační služby Praha a Most, Oblastní charity České kamenice, občanského sdružení K srdci klíč, Střední školy technické Most a starostky obce Bělušice byl zvolen předseda a asistent komise. Byly projednávány otázky zaměstnanosti odsouzených, podoby prezentace přehledu programů zacházení s odsouzenými a příklady stížností odsouzených. Členové se domluvili na případných doporučeních, následném termínu a místě konání poradní komise.