Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
8.12.2018

Oslava Dne vězeňství Věznice Bělušice

25 let českého vězeňství 1993-2018

Dne 07.12.2018 u příležitosti Dne vězeňství ČR udělil generální ředitel Vězeňské služby ČR na návrh ředitele Věznice Bělušice příslušníkům a zaměstnancům 23 významných ocenění za jejich přínosnou práci u této složky. Oslava tohoto dne se konala v obci Bečov za přítomnosti pozvaných hostů a většiny zaměstnanců, kterým to výkon služby dovolil. Všichni přítomní shlédli nástup stráže s čestným praporem vězeňské služby, předání jednotlivých plaket a medailí a na závěr oficiální části vyslechli děkovný proslov ředitele věznice za jejich nesnadnou práci. Akci završil tradiční ples.

Den českého vězeňství je stanoven na 14.12., kdy v roce 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o  služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu. U příležitosti Dne českého vězeňství se v českých věznicích a vazebních věznicích konají služební shromáždění k připomenutí historických tradic, reformních úspěchů a dosažených výsledků v českém vězeňství. Den českého vězeňství je spojen rovněž s oceněním služebních a pracovních úspěchů příslušníků a občanských zaměstnanců a udělováním resortních vyznamenání.

DVr