Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
26.6.2017

Odsouzení z Bělušic zkrášlují rekreační středisko Benedikt v Mostě

1,2 km dlouhý plot kolem Benediktu natírají odsouzení z Věznice Bělušice.

V rámci spolupráce s Magistrátem města Most se odsouzení z Věznice Bělušice podílejí na zvelebení rekreačního střediska Benedikt Most. Během víkendů zde natírají plot, který se nachází kolem celého areálu v délce cca 1,2 km. Tento projekt není jediným, na kterém odsouzení pracují bez nároku na finanční odměnu. Nadále pokračuje spolupráce s muzeem Most, zámkem Jezeří, obcemi Světec, Kozly a Kaňkov, kde vězni provádí zahradnické a pomocné úklidové práce. Cílem těchto akcí je zařazení odsouzených do pracovních aktivit mimo věznici a osvojení si vhodných pracovních návyků, které mohou následně využit k pracovnímu zařazení během výkonu trestu a následně i po něm. Věznice Bělušice má v současné době již 54,5 % zaměstnanost, která vede k naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025, kdy zaměstnanost je jednou z klíčových kapitol. Pracovní zařazení přispívá k resocializaci odsouzených, k jejich začlenění do společnosti a skutečnosti, že své závazky (např. náklady výkonu trestu, exekuce, výživné) mohou splácet již během výkonu trestu odnětí svobody.