Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.2.2019

Od února 2019 program VIT i ve Věznici Bělušice

Motivování odsouzených k pozitivním změnám prostřednictvím nového programu

Ve spolupráci s Probační a mediační službou se během měsíce února 2019 podařilo ve Věznici Bělušice rozšířit nabídku aktivit programu zacházení pro odsouzené. Došlo k zahájení programu pro pachatele trestné činnosti (VICTIM IMPACT TRAINING) zaměřený na zvýšení odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin a posílení empatie vůči oběti i ve Věznici Bělušice. Pilotně byl program realizován v roce 2018 pouze v sedmi věznicích.
„Program má za cíl zabývat se tématy, které úzce souvisí s nahlížením pachatele na své protiprávní jednání, tedy jak na okolnosti a důvody páchání trestné činnosti, tak na porozumění možné míře a podobě dopadů, které s sebou takové jednání nese“. Zároveň má ambici motivovat pachatele k pozitivní změně, podporuje jej v zodpovědném chování a nalezení cesty k bezpečné nápravě způsobené újmy. V multifunkčních učebnách určených pro realizaci vzdělávacích a speciálně výchovných aktivit do budoucna projekt absolvuje  nejméně polovina odsouzených umístěných v naší věznici, u kterých tak zároveň dojde k částečnému ponížení rizikových dynamických kriminogenních faktorů.