Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
4.6.2019

II. setkání organizací spolupracujících s odsouzenými ve Věznici Bělušice

Na okrasné zahradě Věznice Bělušice s konalo druhé setkání neziskových organizací

II. setkání organizací spolupracujících s odsouzenými umístěnými ve Věznici Bělušice se konalo dne 04.06.2019 na okrasné zahradě, která je součástí věznice. Jednání se konalo v rámci aktivity Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II ve spolupráci s Probační a mediační službou, Vězeňskou službou a dalších nestátních subjektů pracujících na peni-a postpenitenciární práci. Odborníci pracující v této oblasti tak měli možnost se potkat u jednoho stolu a představit své  služby, poinformovat o zapojení odsouzených do svých projektů a nastínit další plány do budoucna. Za Věznici Bělušice se schůzky zúčastnil 1. ZŘV plk. Kroupa, který poděkoval zástupcům za práci s vězni, která vede především ke snižování recidivy a snadnějšímu se zapojení do civilního života. Vedoucí výkonu trestu mjr. Hornofová spolu se sociálními pracovníky reagovala erudovaně na všechny dotazy, které během schůzky vznikly. Na závěr se všichni zúčastnění shodli na aktuálně potřebných službách pro odsouzené a na spolupráci pro další období. (DVra)