Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
29.5.2019

Návštěva z mezinárodní asociace evropských probačních služeb(CEP-Confederation of European Probation) ve Věznici Bělušice

Zahraniční delegace

​Dne 28.05.2019 do Věznice Bělušice zavítala zahraniční delegace z Mezinárodní asociace evropských probačních služeb (CEP-Confederation of Eurupean Probation) vedenou ředitelem CEP Gerry McNallym a tajemníkem CEP Willem van der Bruggem z Holandska a Irska. Návštěvu přivítal ředitel věznice plk. Mgr. Mišák, který spolu s  1.ZŘV plk. Mgr. Kroupou seznámili účastněné s profilací věznice, s pracovním zařazením odsouzených jak v rámci věznice, tak u cizích subjektů , charitativními akcemi věznice a dlouhodobou spoluprací s PMS v Mostě. Zástupci zahraniční i české probační a mediační služby si dále prohlédli prostory věznice, kde měli možnost shlédnout oddíly odsouzených, prostory pro aktivity programu zacházení, soudní místnost, církevní místnost, počítačovou učebnu. Na závěr setkání se hosté přesunuli na okrasnou zahradu věznice, kde byli seznámeni s využitím této části věznice. Ta slouží nejen pro návštěvy odsouzených, ale i pro speciálně výchovné aktivity, projekt včelařství( které v současné době má již 10 úlů) tak i přednášky pro školy v rámci protidrogové politiky a v neposlední řádě i pro zaměstnance věznice. (DVra)