Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
Stav k 19. 2. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20285 1619 88 1797 22191
Počet obviněných 1626 114 21 478 1740
Počet chovanců 74 7 N/A 3 81
počet odsouzených 18585 1498 67 1297 20083
S ostrahou nízký 728 162 N/A 53 890
S ostrahou střední 6041 709 N/A 344 6750
S ostrahou vysoký 11370 591 N/A 783 11370
Se zvýšenou ostrahou 977 29 N/A 111 1006
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48